• 3a

Przygotowujemy adaptację programu Spójrz Inaczej do wersji on-line.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” otrzymało na ten cel dotację z PARPA. Ze środków NPZ  na lata 2021-2022 otrzymaliśmyw kwotę 197.130,00 zł na realizację zadania z zakresu promocji zdrowia publicznego.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie adaptacji zajęć programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej” (klasy IV-VI) do możliwości prowadzenia ich online. W ramach projektu zaplanowaliśmy również stworzenie podręcznika cyfrowego do prowadzenia zajęć, przeszkolenie realizatorów programu, przeprowadzenie zajęć pilotażowych, zorganizowanie konferencji w formie webinarium.

Informacje o naborze na  certyfikujące szkolenia  przygotowujące do prowadzenia  pilotażowych zajęć online  z klasami IV-VI  zamieszczone będą w nowym komunikacie w dn. 1 lipca 2021 r.