Standardy realizacji programu Spójrz Inaczej

  • Program Spójrz Inaczej jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i innych placówek obejmujących swoim działaniem wychowanków z tego poziomu edukacyjnego.
  • Podstawą do realizacji Programu są podręczniki dostosowane do poziomów edukacyjnych klas I-III, IV_VI i VII-VIII.
  • Prawa do programu „Spójrz inaczej” posiadają jego autorzy oraz – na mocy umowy licencyjnej – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach.
  • Zajęcia z uczniami wg programu „Spójrz inaczej” mogą prowadzić wyłącznie te osoby, które ukończyły warsztaty przygotowujące do realizacji zajęć i posiadają certyfikaty wydane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach.
  • Szkolenia dla realizatorów Programu „Spójrz inaczej” mogą prowadzić wyłącznie trenerzy rekomendowani przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach – wykaz trenerów znajduje się TU

 

Szczegółowe standardy i wskazówki do prowadzenia zajęć

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz inaczej ustala następujące szczegółowe warunki prowadzenia zajęć Programu. Przestrzeganie ich jest obligatoryjne dla wszystkich Realizatorów.

  1. Program
  2. Realizator
  3. Realizacja programu
  4. Inne zalecenia i uwagi