REKOMENDACJE PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ
W SYSTEMIE REKOMENDACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Aktualnie w Systemie Rekomendacji prowadzonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Pschiatrii i Neurologii
program Spójrz Inaczej uzyskał dwie rekomendacje w dziale programów profilaktyki uniwersalnej.

Z rekomendacjami można zapoznać się klikając na poniższe linki

 REKOMENDACJA DLA PROGRAMU SPÓJRZ iNACZEJ DLAKLAS I - III

REKOMENDACJA DLA PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ DLA KLAS IV - VI

 

Aktualnie trwa proces składania wniosku o rekomendację dla programu Spójrz Inaczej na poziomie klas VII - VIII