HISTORIA, ZAŁOŻENIA I KSZTAŁT PROGRAMU

Program „Spójrz inaczej” powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk.

Treści programu wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołują się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystują doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględniają potrzeby polskich dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli stanowią pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami w klasach, do prowadzenia których są zobligowani.

Zajęcia w programie „Spójrz inaczej” ułożone są w cykle - ok. 20 scenariuszy dla każdej klasy, od I do VIII klasy szkoły podstawowej, do zrealizowania w ciągu roku podczas zajęć z uczniami.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.

OPINIE O EFEKTACH PROGRAMU

Program „Spójrz inaczej” jest obecny w profilaktyce od lat dziewięćdziesiątych, ciesząc się zainteresowaniem i powodzeniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Nauczyciele - realizatorzy programu „Spójrz inaczej” - wskazują na wiele pozytywnych efektów osiąganych przez uczniów - absolwentów naszych programów, w tym na:

   • lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
   • wzrost poczucia własnej wartości,
   • lepsze rozumienie innych ludzi,
   • zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
   • lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
   • zmniejszanie się częstości   zachowań problemowych w klasie
   • zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
   • zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

WYNIKI BADAŃ NAD PROGRAMEM

Obserwacje i spostrzeżenia realizatorów potwierdzają badania skuteczności i efektywności naszych Programów, prowadzone między innymi przez dr hab. Krzysztofa Ostaszewskiego z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie oraz przez prof. Marię Deptułę i członków jej zespołu z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wyniki badań wskazują na:

   • zmniejszenie się odsetka dzieci odrzucanych przez rówieśników i izolowanych,
   • polepszenie stosunku emocjonalnego dzieci do swoich kolegów i koleżanek w klasie, wzrost tolerancji dla innych uczniów,
   • korzystne zmiany w zakresie pozycji dzieci w klasie szkolnej,
   • korzystne zmiany w wiedzy dotyczącej zachowań służących zdrowiu
   • poszerzenie wiedzy o substancjach chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia.

REKOMENDACJA W SYSTEMIE REKOMENDACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Program posiada rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.