Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej" zostało utworzone w 1997 roku w Starachowicach.
Zajmuje się edukacją i psychoedukacją w zakresie:

  • praktycznych umiejętności wychowawczych,
  • umiejętności służących rozwojowi osobistemu, samorealizacji i poprawie kontaktów społecznych,
  • profilaktyki uzależnień,
  • uruchamiania zmian społecznych,
  • rozwoju kultury edukacyjnej.

Koordynujemy wszelkie działania związane z programem "Spójrz inaczej".

Ważnym obszarem naszych działań jest czuwanie nad przestrzeganiem standardów pracy wychowawczej i profilaktycznej w programie "Spójrz inaczej" i jakością szkolenia nauczycieli do pracy tym programem -znanym i realizowanym w wielu szkołach całej Polski.

Wyłączne prawo do szkolenia realizatorów programu w Polsce ma nasz Ośrodek poprzez swoich upoważnionych trenerów. Ośrodek prowadzi rejestr przeszkolonych, wydaje zaświadczenia, prowadzi konsultacje i superwizję dla nauczycieli i trenerów programu. Od uruchomienia ośrodka (2001 r.) corocznie szkolimy ponad 3000 osób.

W ramach naszej działalności: prowadzimy warsztaty, treningi psychologiczne i programy szkoleniowe dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i innych osób pracujących z dziećmi. Szkolimy też profesjonalistów, przygotowując ich do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

Działaniami organizacji objęci są: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi, a także za ich pośrednictwem dzieci biorące udział w prowadzonych przez nich zajęciach.

Członkowie naszego Stowarzyszenia to osoby, które uznają niezwykłą wartość dobego wychowania dzieci i młodzieży, są wśród nich wychowawcy, nauczyciele i specjaliści wychowania.
Członkami stowarzyszenia są również wszyscy trenerzy posiadający rekomendację i upoważnienie do szkolenia nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowawczo - profilaktycznych wg programu "Spójrz inaczej". Nasi trenerzy to profesjonaliści (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy), osoby kompetentne i doświadczone w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi w większości trenerzy z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.