Szkolenie dla realizatorów

Forma szkolenia :  3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .  
Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy,pracujący z młodzieżą z klas VI-VIII szkoły podstawowej.  
Liczebność grupy: 12-14 osób.  
Koszt szkolenia grupy : 3 900,- zł.  
Cele szkolenia
  • zdobycie wiedzy na temat zjawisk agresji i przemocy
  • przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami klas 6-8 zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej na agresję”
 
Tematyka zajęć:
  • złość– natura złości i radzenie sobie ze złością,
  • agresja – przyczyny, źródła, mechanizmy,
  • zjawisko i sytuacja przemocy szkolnej
  • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz inaczej na agresję”,
  • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓNYMI WARUNKAMI ZAMAWIANIA SZKOLEŃ