Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"

Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Kołodziejczyk
Jadwiga Soboń
Ewa Czemierowska-Koruba
Maria Cieślak
Prezes
Vice Prezes
Sekretarz
Skarbnik
tel. 602 755 639
tel. 608 317 103
tel. 603 093 830
tel. 668 015 381

 Komisja Rewizyjna

Roman Stec
Katarzyna Jeżowska Kwaśny
Halina Krzyształowicz Stachyra

       
Przewodniczący
Członek
Członek